Původní obyvatelé této osady patřící k obci Hnilčík se živily převážně hutnictvím. Dnes je již samozřejmě plně sloužící k rekreaci s četnými možnostmi ubytování. Je také velice dobrým startovním bodem pro další túry. Mezi nejčastěji vybírané nenáročné trasy patří trasa začínající z obce Čierna Hora a dále směřující do obce Grétľa. Cesta je provázená asi dvou hodinovým stoupáním lesní krajinou a v závěru prudkým klesáním až do obce Grétľa.
Fotografie uživatelů
Markušovský kamenný hríb